luni, 31 august 2020

HANS ANDERSEN BRENDEKILDE (1857 – 1942) - pictură

Hans Andersen Brendekilde este un pictor danez care creează tablouri frumoase în stilul realismului. Culorile intense, strălucitoare oferă picturilor un aspect  de  „viu, real” și ne transferă pe noi, privitorii, în scena redată .sâmbătă, 29 august 2020

RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI PENTRU SPORIREA MINȚII - părintele Arsenie Boca

RUGĂCIUNE  CĂTRE  MAICA  
DOMNULUI  PENTRU  
SPORIREA  MINȚII


„Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casa
 pe care Înțelepciunea lui Dumnezeu Sieși
 Și-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovnicești, 
ceea ce de la cele lumești la cele dinainte 
de lume mintea noastră o înalți și pe toți 
la cunoștința înțelepciunii îi ridici 
Primește această cântare de rugăciune de 
la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credință 
și cu smerenie ne închinăm în fața 
Preacinstitei Tale icoane ! Înduplecă-L pe 
Fiul Tău și Dumnezeul nostru să le dea
 mai marilor noștri înțelepciune și putere, 
judecătorilor dreptate și necăutare la
 fața omului, păstorilor înțelepciune 
duhovnicească, râvnă și bună pază a
 sufletelor noastre, învățătorilor smerită
 înțelepciune, fiilor ascultare și nouă 
tuturor Duhul chibzuinței și al evlaviei, 
duhul smereniei și al blândeții, duhul 
curăției și al adevărului.


Și acum, Maică Prealaudată, dă-ne buna
 sporire a minții, pe cei aflați în vreajbă 
și în dezbinare împacă-i, unește-i și pune
 între ei o legatură de iubire nedesparțită, 
pe cei rătăciți din nesocotință întoarce-i 
spre lumina adevărului lui Hristos, 
povățuiește-i frica de Dumnezeu, înfrânarea 
și hărnicia, dă-le cuvântul înțelepciunii 
și cunoștințe folositoare de suflet celor 
ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea 
nepieritoare, Cea ce ești mai cinstită decât 
Heruvimii și mai slavită decât Serafimii. 
Iar noi, văzând faptele minunate și 
preachibzuita înțelepciune a lui Dumnezeu 
în lume și în viața noastră, să ne înstrăinăm
 de deșertăciunea pământească și de 
prisositoarele griji lumești și să ne ridicăm
 mințile și inimile noastre spre cer, pentru ca, 
prin ocrotirea și ajutorul Tău, laudă, 
mulțumire și închinare pentru toate să-i 
aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu și 
Ziditorul tuturor, acum și pururea și 
în vecii vecilor. Amin !”

Părintele Arsenie Boca


sâmbătă, 22 august 2020

Artista MARY HELMREICH - acuarelă

 
Splendide acuarele care ne amintesc de viata tihnita dinainte de pandemia cu COVID-19, o frescă a societății americane așa cum o știm cu toții - din filme sau din realitate. Mi-au creat o stare de liniște și de încredere că vom învinge acest virus dar mă întreb dacă vom mai fi la fel și mă tem că nu; atâta furie, ură.....

Este weekend, este vară....haideți să privim aceste imagini si poate, veți smți o liniște, o nostalgie îndulcită cu  speranța...