duminică, 13 noiembrie 2011

TITUS LIVIUS - PORTRETUL LUI HANNIBAL

PORTRETUL  LUI  HANNIBAL

...Trimis în Spania, Hannibal atrase din prima clipă toată oștirea de partea lui: bătrânilor oșteni li se părea că Hamilcar, tânăr, s-a întors printre ei, căci vedeau la dânsul aceeași înfățișare energică. aceeași privire înflăcărată, același obraz, aceleași trăsături. Curând însă amintirea tatălui său deveni temeiul cel mai neînsemnat al dragostei lor. Niciodată n-a existat un suflet mai priceput la două treburi atât de potrivnice: să asculte și să poruncească. Așa se face că e greu de deosebit cui îi era mai drag, generalului sau soldaților: nici Hasdrubal nu alegea pe altul, când era vorba de vreo faptă vitejească sau îndrăzneață, nici soldații nu erau, sub conducerea altuia, mai cutezători și mai siguri pe ei. Cum nu se poate mai îndrăzneț, când avea să întâmpine vreo primejdie, era tot atât de chibzuit în mijlocul primejdiei înseși. Nici o osteneală nu-i putea nici slei  trupul, nici înfrânge sufletul. Era deopotrivă de răbdător la zăduf și la ger; mânca și bea dupănevoile firești, și nu după voia poftelor, cu cumpătată măsură; pentru veghe și somn nu se uita dacă e ceas de zi, sau ceas de  noapte, odihnei îi dădea prisosul rămas după împlinirea treburilor și n-o îmbia nici cu așternutul moale, nici cu liniștea; mulți l-au zărit adesea printre posturi și străji, culcat pe pământul gol, înfășurat doar cu mantaua ostășească. Hainele nu-l deosebeau întru nimic de ceilalți, dar armele lui și caii îți luau ochii. Călare sau pedestru, era de departe cel mai bun ostaș;se avânta cel dintâi în bătălie și era cel din urmă care o părăsea.Acestor mărețe virtuți le făceau pereche vicii cumplite: o cruzime neomenească, o perfidie mai mult decât punică; n-avea nimic adevărat, nimic sfânt, nici o frică de zei, nici un respect față de jurăminte, nici o credință.Cu acest amestec de virtuți și de vicii a slujit trei ani sub comanda lui Hasdrubal nelăsând deoparte nimic din ceea ce trebuia să facă sau să vadă ca să ajungă un mare conducător de oști.Hannibal Barca - 241 - 183 î. Hr - general cartaginez, fiul lui Hamilcar Barca. Copil fiind, l-a însoțit pe tatăl său în întreaga campanie din vremea celui dintâi război punic (264 - 241 î.Hr); ales general, dezlănțuie și conduce cel de-al doilea război punic (218 - 201 î.Hr) în care, după ce zdrobește oștirile romane la Trebia, Trasimene și Cannae, e înfrânt în cele din urmă de Scipio Africanul în bătălia de la Zama.

- celebra trecere a Alpilor cu elefanții
- Monezi Hannibal Barca - pe cealaltă parte a monezilor 
este elefantul


- Mormântul lui Hannibal localizat undeva pe o colină lângă  orașul Libyssa, numit azi Gebze - Turcia


Remembering Hannibal Barca