joi, 8 martie 2012

MAXIME ȘI CUGETĂRI DESPRE CURAJCurajul este lumina nenorocirii.

Prezența de spirit înseamnă curaj.

Proverbe  franceze.Păstrarea în toate împrejurările a părerii juste și legale despre lucrurile înfricoșătoare și neînfricoșătoare numesc eu curaj.

Platon - Statul - Republica


Curaj înseamnă să fii îndrăzneț în acele lucruri, din cele pe care le faci, în care trebuie să fii, neuitând de posibilitatea răului și de durerile pe care acesta ți le-ar putea pricinui.

Ibn Sina - Știința moralei, 508


Curajul e reacțiunea inteligentă față de natura lucrurilor.

Ion Gavrilescu - Noțiuni de pedagogie


Curajul nu este o virtute, ci o trăsătură fericită.

Voltaire - Eseu asupra obiceiurilor

Cel mai desăvârșit artist poate fi descurajat de critica sau de indiferența celei mai desăvârșite nulități. Pentru a înflori, o inimă de artist are neapărat nevoie de căldura aprobării și aprecierii și chiar de strălubirea admirației. Când o epocă e săracă în opere de valoare, vinovat e publicul nu artiștii.


Descurajarea este cea mai primejdioasă boală a caracterului.


În cea mai adâncă decăderea inima omului păstrează o scânteie luminoasă; puțintică voință o poate iarăși transforma în flacără vie; numai deznădăjduirea o stinge cu desăvârșire.

Adina Olănescu - Cugetări
A părăsi o luptă din cauza ticăloșiei mediului e tot una ca și cum ți-ai tăia gâtul fiindcă e noroi afară.


Nicolae Iorga - Cugetări


Un artist care n-are momente de o sfâșietoare descurajare, artistul care nu trece prin timpuri când se crede un ”nechemat” - nu e un adevărat artist.

Nicolae Tonitza - Scrisori despre artă.Descurajarea constă în a se aprecia pe sine, din tristețe mai puțin decât se cuvine.

Baruch  Spinoza - Etica


Deznădejdea înseamnă a nu cunoaște motivele pentru care lupți și dacă într-adevăr trebuie să lupți.


Există un singur caz de deznădejde pură. Al condamnatului la moarte.

Albert Camus - CaieteÎndrăzneala poate proveni dintr-un meșteșug omenesc, din nebunie sau mânie, pe când curajul e datorit firii și bunei întrețineri a sufletului.

Platon - protagoras și Lysis


Înainte de a te azvârli într-o primejdie, trebuie s-o prevezi și să te temi de ea; dar atunci când ești în mijlocul primejdiei nu-ți rămâne decât s-o înfrunți.

Francois Penelon - Peripețiile lui TelemahSă fii cu adevărat nu este un merit, când asta ți-e firea, sau - mai degrabă - când nu poți fi altfel; este un dar ca acela de a fi poet sau muzician; dar ai nevoie de curaj ca să fii adevărat din rațiune, dacă nu ești astfel dintr-un fel de mândrie.

Eugene Delacroix - Pagini de jurnalSă nu negociem niciodată din teamă. Dar să nu ne temem să negociem.

J.F. Kennedy -Discurs inaugural 1960

În artă, nu trebuie să te temi niciodată că exagerezi. Dar exagerarea trebuie să fie continuă - proporțională cu ea însăși.

Albert Camus - Caiete


În  sufletele fricoase niciodată n-a poposit  norocul.


Unul din efectele fricii este că ne rătăcește simțurile și face ca lucrurile să ne apară altfel decât cum sunt.

M. de Cervantes - Persile și Sigismunda;
Don Quijote de la Manchas


Cei ce urcă să nu-și grăbească urcușul; dacă nu din cumpătare, s-o facă din teama de a nu vedea sosind prea curând clipa când vor începe să coboare.

C. Perez de Herrera - ScrisoriOmul se teme de moarte tot așa cum copiilor le e frică de întuneric.

Proverb englez


Sunt convins, câ în timp de epidemie, frica de moarte omoară mai mulți oameni, decât însuși flagelul.

W.S.Maugham - Fumul amăgirilor


Lucrurile nu sunt atât de dureroase, nici atât de grele prin ele însele, dar slăbiciunea și lașitatea noastră le fac astfel.


O formă a lașității este aceea care a introdus în luptele noastre individuale doi, trei sau patru martori.


Să nu te miri că cel pe care l-ai văzut ieri atât de îndrăzneț, îl vezi atât de laș mâine.


Montaigne - MaximeObraznicul e totdeauna laș.

Charles Iamb - Eseurile lui Elia: Erori populare


Cei ce rabdă jugul și a trăi mai vor
Merită să-l poarte spre rușinea lor

Dimitrie Bolintineanu - Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Brav
vol. Glasurile patriei

E un merit și o putere să știi să refuzi. Adeseori numai un fel de lașitate oprește refuzul pe buze.

Adina Olănescu - Cugetări


Cutează să fii cuminte.

Horațiu - Epistole II,40
[


Fericit cel care cutează să apere cu putere ceea ce iubește.

Ovidiu - Ode


Mintea ne folosește să săvârșim cu îndrăzneală prostii.

La Rochefouculd - Maxime și reflecții


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu