miercuri, 2 octombrie 2013

HAGI TUDOSE - de Barbu Șt. Delavrancea (integral) + video

                             TrésorI


Dincolo de crucea de piatră, de-a stânga șoselei Vitanului, se ridică biserica Sfânta Troiță. Mândrețe de biserică. Ce zugrăveli, pe dinăuntru și pe dinafară, cum rara se mai pomenesc numai la bisericile din vechime. Dar de asculți la troițeni, mai cu seamă la cei bătrâni, te apucă amețelile când încep ei să-și ridice biserica în slava cerului. Mă rog, nu au atâtea degete, la amândouă mânele, câte minuni se află în sfântul locaș. Și când se încurcă se fac foc bătrânii troițeni; ba își mușcă degetele la numărătoare, căci iată cum au apucat ei  să numere minunile: ridică amândouă mânele în dreptul ochilor, ți le vâră sub nas cu degetele răsfirate, apoi la fiece laudă zic ”una la mână” și moaie câte un deget în gură. La înfierbințeală, uită că degetele sunt ale lor, și le mușcă, și vorba se preface în supărare, supărarea în ceartă și cearta în gâlceavă. Cum să cază ei la învoială ?...Fiecare vrea să laude și să numere numai cum vrea el, iar nu cum laudă și numără ceilalți.

De cumva nu ești din partea locului, trei - patru bătrâni - care de obicei ascultă, cu gurile căscate și cu șepcile pe ceafă, la cântecele copiilor din școala vestitului dascăl Nicuță - cum te-or zări, ca niște copoi, că ești străin, că n-ai mai văzut biserica lor. Își freacă mâinile; tușesc; își dreg glasul; apoi, rara-rara, cu niște pași lungi și semeți, îți ies înainte, îți caută prilej de vorbă, toți cu aceleași cuvinte, cu aceeași tărăgănire de glas și cu capul dat pe spate:

- Ei, flăcăule, de pe unde ?...Ce vânturi ?...Pe la noi...ai ?...și de ce ?...Ce zici de biserica noastră ?...Nu, mă rog, ce crezi dumneata, că n-o să-ți tăiem capul...

De te împinge păcatul să spui ceva de sfinții uscați și drepți - unii cu sulițe, alții cu paloșe, unii călări, alții pe jos, și cu mâinile așa de încrucișate pe piept, că palmle le ies afară din trup - pe loc bătrânii își ridică pulpanele giubelelor în cingătoarea de plisă roșie și-ți suflă cuvântul din vârful limbii.

- Ei, puișorule, mai sunt zugravi, grozavi de tot...Am văzut și noi...am prea văzut cum o dau în păgânește, și-ți toarnă la sfinți cu ochi de om, cu mâini și picioare ca și ale noastre...Da de, vezi dumneata, sfinții ăștia, așa cum i-am apucat noi, de când am deschis ochii, sunt adevărat sfinți. Voi, tinerii de astăzi, la legi umblați cu șoalda, la scris cu șoalda și la sfinți tot cu șoalda...

II

Așa m-au judecat și pe mine, și n-oi mai uita, mai ales ochii mici și vărgați ai ctitorului care îmi tălmăcea zugrăvelile, înfigând degetul arătător asupra sfinților și oftând parcă ar fi voit să plângă vremile apuse și credințele de odinioară.
Erau patru. Trei cu giubele lungi, cu șepci cu cozoroace de lac, crăpate și șterse de lustru. Jupân Hagiul purta pe umeri o scurteică de lastic, galbenă, spălăcită, pătată cu untdelemn și picată cu ceară.
Ctitorul vorbea mereu, iar ceilalți trei îmi râdeau în obraz ca și cum mi-ar fi spus: ”Dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul nostru, c-a văzut multe ș-a pățit și mai multe.”
- Uite, îmi zicea ctitorul mâniat - ce poftești ? Nu-ți place Sfântul Gheorghe ? Ce vitejește stă pe cal ! Și cum omoară balaurul spurcat, parcă ar ucide un vierme, nici nu se sinchisește. Iacă și mucenicul Mina cum își bate joc de necuratul. Dar capul arhiereului Nicolae...ce mândrețe, ce curățel și frumos bătrân ! Ei, nenișorule, o să trăiți și cu  d-alde astea n-o să vă mai întâlniți ! În ziua de astăzi ?...vardie națională cu cozi de cocoș muiate în băcan...și barabance...și triu-liu-liu-triu-triu...la dreapta...la strânga...dreeepți !...Iar sfintele locașuri...rușine !
Ctitorul abia răsufla, roșu ca para focului. Mă hotărâsem  să tac. În ușa amvonului: draci cu gheare de trei ori  mai lungi ca degetele, oameni cu părul vulvoi, îngeri slabi și lungi, și, mai presus de toți, bunul Dumnezeu, pe nori cenușii, rotocolit cu un curcubeu.
Ctitorul nu se mai putu stăpâni. Ridică mânele. Mânecile i s-adunară până la umeri, și începu, ascuțindu-și glasul:
- Nu vezi cum s-agață dimonii de talerul drepților, dar ei tot mai sus, tot mai sus la cântar, căci o faptă bună ridică de la pământ doi draci și mai bine...Nu vezi că ăștia - și apăsă degetul pe un șir de oameni dezbrăcați și albi ca varul, care o porniseră spre rai - au fost buni, milostivi și n-au râvnit la ale altuia, și n-au zăvistit, și n-au furat, și n-au luat numele domnului în deșert, și n-au avut nouă băieri la pungă ca în ziua de azi.
Hagiul plecă capul jos, strângându-și poalele scurteicii. Doi din bătrâni iar zâmbiră, și iar înțeleseră cu zâmbetul lor șiret:
- Bine mai vorbește ctitorul ! Dă-te prins, dă-te bătut, nu te pune cu ctitorul, că te face puzderie !
- Iaca - urmă ctitorul - iacă și bogații nemilostivi cum se duc în focul gheenii cu sacii în spinare, deșelați de aur și argint !
Hagiul tuși, trase cozorocul șepcii pe ochi și întoarse spatele ”judecății d-apoi”.
- Strângeți-vă vouă comori în ceruri...strigă ctitorul, amenințând cu pumnul pe bogații nemilostivi, care se duceau liniștiți în iad...strângeți-vă vouă comori în ceruri, căci mai lesne va trece funia corăbiei prin urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor !
Ctitorul rămăsese cu pumnul încleștat asupra zidului; ceilalți doi își descoperiră capul, își făcură cruce, îngânând:”Doamne, doamne, mare și milostiv ești, doamne !”
Jupân Hagiul o șterse binișor-binișor, și se făcu nevăzut.
- Fugi Hagiule..fugi...Nu-i vine la socoteală - începu iar ctitorul - nu dă un sfanț la cutia bisericii (ctitorul ținea mult la cutia bisericii) și acasă, nomol de galbeni bătuți și ferecați. Îngroapă mereu cazanele și n-are decât o nepoată, pripășită pe lângă dânsul de când a plecat la agialâc, ca să-i păzească coștoroaba. Și nu mărită fată mare, nu sleiește un puț, nu dăruiește un crâmpei de salbă iconostasului unde se miruiește, caiafa de el !
Și vorba se încinse ca focul.
- Să dea Hagiu ?...Hagiu să dea ?...
- Dar nu l-ați văzut cum mișună prin cârciumi și băcănii ? zise ctitorul. Intră într-una, ia binișor o măslină...o aduce la gură ș-o strecoară printre gingii. Fol, fol, fol, o mestecă...”E, cum dai măslinele, dragă cutare ?” - ”Atât”...- ”Scump, scump de tot la așa vremuri. Vremuri grele !” Și pleacă...intră peste drum...Șterpelește icrele de cosac. Rupe o bucățică, îi face vânt. Pleasc, pleasc...”Cum petreceți icrele ?”....- ”Atât”...- ”Scump. Scump. Vremuri grele !” Și pleacă...Se duce la pastramagiul din colț. ”Ia să vedem, vericule, cum ți-e marfa, că nu mai dau pe la cutare...” Ia o feliuță, îi face de petrecanie. - ”Cum o dați ?” - ”Pe parale și atât”. - ”Ași, v-ați scumpit de tot. S-au dus vremurile alea...Vremuri grele !” Și pleacă. Îi e sete. Intră într-o bragagerie...”Ei...să gust...ce bașibuzuc aveți ?” Suge un fund de tinichea. Ghiorț, ghiorț, ghiorț. ”Zeamă de aguridă. Cin' s-o bea ? Cin' s-o plătească ? Vremuri...” Și pleacă. Așa mănâncă și se răcorește, și pe el îl dau banii afară din casă.

Și bătrânii, hi-hi, ho-ho...Râd cu lacrămi, năpustindu-se în vorbă, care mai de care mai șiret la cuvânt și mai subțire la coada ochilor, răsucindu-și stropii de mustăți, întorși ca niște colți albi împotriva nasului.
- Carâmbii cizmelor ?...De când era flăcău...
- I se scâlcie tocurile ?...Le bate singur câteva flecuri...
- Pe mine, de câte ori mă vede:”Dă-mi o pustie de țigară, că-mi uitai păpușa acasă”.
- Ași, ce-a uitat acasă ?!...Bea peliniță. O adună vara, o usucă, o freacă în mâini ș-o așează în lacră. Bea toată iarna, și tușește să-și dea sufletul.
- Da v-ați uitat pe sub scurteica Hagiului ? zise  ctitorul, râzând și ciupindu-și mustățile. Nu ?...Bine...Să vă spui eu...Într-o zi, după slujbă, stam de vorbă...mai mulți inși și câteva cocoane.Hagiul se uitase într-un jeț...Pândea o prescură. Paracliserul, un drac și jumătate, îi arătă, jos, înaintea noastră, o firfirică de paisprezece, și-i zise:”Jupân Hagiule, mi se pare că dumitale ți-a căzut, la miruială”. Hagiul sări în capul oaselor. Se  apropie de firfirică. O țintui cu ochii, că să-i fi dat cu piciorul n-ai fi mutat-o din loc. Întinse mâna...Când se aplecă pe jumătate, pe noi, din spatele lui, bărbați și cocoane, ne bufni un râs strașnic, și râzi, și râzi...Hagiul își uitase acasă turul pantalonilor...De râsul nostru, neîndrăznind să se aplece până la firfirică, se uită lung la  dânsa și, cu lacrimile în ochi, ieși din biserică, mormăind: ”a mea era !...era a mea !”

Paracliserul știa, de la nepoata Hagiului, că Hagiul de zece ani taie turul pantalonilor ca să-i cârpească pe unde se cosesc. Scurteica fusese încă pe-atât de lungă, dar o scurtase mereu din poale ca să încăputeze mânecile.

III

Fum pe coșul Hagiului nu s-a pomenit. Ridice viscolul nămeții până la streșini. Apele să înghețe tun. Treaba lor. Hagiul nu vrea să știe de crapă pietrele la gerul Bobotezei, nici dacă în iulie turbează câinii de căldură. Iarna tremură, vara gâfâie.
Toată viața lui de câte ori nepoată-sa - trăind aciolată pe lângă dânsul - îi pomenea, la Crăciun, să taie și ei un porc, ca tot creștinul, bătrânul răspundea:
- Îmi face rău, nepoată, s-aud guițând...Îmi face rău...c-așa sunt eu...milos...
- Cumpără-l, nene, gata tăiat.
Dacă așa îl aducea din cuvânt Leana, înghițând în sec, cu gândul la șorici, bătrânul răspundea liniștit:
- Un porc...carne multă...Se strică...Două guri suntem.
Venea Paștele.
- Nene, să înroșim și noi ouă...
- Ce prostie !...Ouă roșii ?...Nu e mai bine să le mănânci proaspete ?...Ouă roșii, ouă stătute...
- Să roșim puțintele.
- De roșim puțintele, ardem focul degeaba, cumpărăm d-a surda băcanul...Cheltuială zadarnică...Vremuri grele !
- Da...o ciozvârtă de miel...
- Miel ?...Ce fel miel ?...Cum miel ?...Miroase  a oaie...Paștele prea e în vară...
- Ce pustia de vară, nene Tudose, nu vezi că plouă și fulguiește ?
- Ei, fulguiește, fulguiește...tu nu vezi că nu ține ? Unde ține ? Cum cade, se topește...Eu mor de căldură...Uf !...uf !...
- Și eu mor de frig...
- Mori de frig...crăpi !...Așa te-am pomenit...lacomă...nemulțumitoare !

Leana tace și înghite în sec. E săracă. N-are pe nimeni. Tace, că bătrânul, de se mânie, strigă, trântește, apoi se aruncă în pat și se vaietă până la miezul nopții, uitând să-i dea și de pâine.

De mic copil Hagiul fusese copil cuminte și așezat. Nu-i auzea gurița, nici pașii. Nu rupea pantofii. Nu-și fărtănea rochița. Pe ce punea mâna, punea bine.
Ajuns calfă la găitănărie, vorbea frumos și cu patimă în mijlocul tovarășilor săi.
- De când eram d-o șchioapă pricepusem lumea, le zicea el. Înțelesesem bine de tot că o cârpă din gunoi este o muncă de om pe care te faci stăpân dacă o pui d-oparte. Și dacă mama îmi dădea un ban de trei, ca să-mi iau un simit, eu mă uitam în ghiozdan: de aveam felia de pâine, sănătate bună, aveam ce mânca. Nu te saturi cu pâine ? Ce-ți trebuie simiți ? Și puneam banul bine. Și un ban peste altul fac doi, peste doi, dacă pui altul, fac trei...Râdeți voi...râdeți...Da, vânturați banii în mâini și veți simți ce răcoare ține când vă e cald și ce cald când vă e frig. E destul să te gândești ce poți face cu banii, ca să și guști bucuria lucrului pe care nu l-ai cumpărat. Ai simțit bucuria ?...De ce să-l mai cumperi ?...Râdeți voi, râdeți...Ce lucru poate fi mai luminat ca un jeratic de galbeni întinși pe o masă ? Voi râdeți...râdeți cu hohote...Niște risipitori...În viața voastră n-o să gustați adevărata bucurie...

Într-o zi o calfă, văzându-l cum tremură și cum i s-aprind ochii când vorbește de bani, i-a zis în glumă:
- Strângi tu, băiete, strângi, și într-o zi...fiut...fiut...p-aci l-e drumul...și i-ai de unde nu-s....
Tudose, la așa nelegiuire, s-a ridicat în vârful picioarelor, a încleștat pumnii, i-a adus la gură și a strigat închizând ochii:
- Numai de veți vârî tot pământul în buzunar...numai atunci veți fura și banii mei !...Așa să știți !...Așa...Că n-am bani...N-am chioară lescaie...P-așa vremuri nu poți să ai...

În sfârșit, Tudose muncea; strângea; nu bea; nu ochea prin mahala; mânca pâine cu bragă. După zece ani, ajunsla parte, după alți cinci, tovarăș pe din două cu stăpânul său.
În primii ani de tovărășie, slăbise, îngălbenise, îmbătrânise la 30 de ani. De frică și de griji, bolea pe picioare. Fostul său stăpân îl luă la masă la el ca să-l mai îndrepte. Și ce frumos mânca ! Oscior peste oscior și nimic pe oscior. Se mai întremase. Erau cu toții pe iarbă verde, sărbătorind și udând cu pelin ziua de Întâi mai. Jupânul i-aduse vorba:
- Tudose, nu vrei tu să-ți găsesc o fată bună, de treabă, cu ceva zestre ? Ei, și știi, un copil, doi, ai pentru ce trăi.
- Nu se poate, jupâne, nu se poate ! Femeia, copiii cer de mâncare, vesminte, învățătură...și n-am de unde... Ce brumă am sunt de negoț, și banul din negoț este al oricui ar voi să te înșele.
- Tudose, băiete, nu vorbi cu păcat, să nu vorbești într-un ceas rău.
Ceas rău ? Își strânse fermeneaua la piept, apoi mormăi pe gânduri:
- Nu se poate, jupâne...copiii cer pâine, îmbrăcăminte, învățătură, și femeia...rochii...plimbare...scurteică de tibet...fuste de gherghef...Nu se poate, jupâne...să mă crezi că nu !...

IV
Oh, ce fericire pe Hagiu când rămase singur stăpân în prăvălie ! În prima zi l-apucară căldurile. Obrajii îi ardeau; capul i se încinsese; ochii îl usturau. La ceas la ceas, ieșea din prăvălie s-o privească pe dinafară. Îi dă târcoale. Îi cerceta încăperile și zidurile cu d-amănuntul. Se ridica în vârful picioarelor ca să-și arunce privirile până peste  acoperișul ei. Prăvălia ?...Era copilașul rumen și frumos. El ? Părintele fericit că are pe cine mângâia. Prăvălia ? Femeia fermecătoare. El ? El, nebunul care îi da în genunchi, cu ochii închiși și cu inima speriată.
I s-a izbândit visul, singurul vis pe lume ! A rămas singur. Ale lui sunt sculurile, jurubițele și ghemurile de găitane; ale lui războaiele, rodanele și maldările de lână; numai el singur deschide tejgheaua; numai el singur tocmește, face prețul și primește numai în mâna lui, banii frumoși și rotunzi.
În prima seară, zăvorând ușile și obloanele, ochii îi jucară în toate părțile, mustrând pe ucenici la fitece mișcare.
- Încet, încet, încetinel, că ușile nu sunt de fier !
- Ia seama, trândavule, să nu spargi geamurile, că nu sunt de fier !
- Nu trânti obloanele, ponivosule, că nu sunt de fier !
- Încet, încet cu lacătele, mototolule, că nu sunt...și dacă sunt ?...au broască, au meșteșug, costă parale !
De zece ori se întoarse din drum ca să mai privească o dată, încă o dată, prăvălia. La urmă, o privi lung, îi surâse, i se umplură ochii de lacrimi și plecă, mormăind:
- Mititica...tristă și ea...cu obloanele în jos, cu ușa închisă...ca un om care a închis ochii !...Se crapă de ziuă ?...face ochii mari, cât geamurile ei și parcă vorbește, momind pe trecători să intre să-i dea o bună ziuă, și să-i târguiască ceva...Lingușitoarea...
Cu capul în jos, ciulind mustățile, ștergându-și sudoarea de pe frunte, iuțind și muind pașii, mestecând și tușind, se duce acasă. Vorbește. Se vede în luptă cu ceilalți: cu ucenicii, cu calfele, cu meșterii mărunți și cu toptangiii. La unii surâde, unora le strânge mâna, cu alții se ceartă, la urmă se împacă cu toți, îi atrage, îi momește, îi înșală.
Obosit, ajunge acasă.
La răspântia din care se desface drumul înspre Calea Vergului, se pitulește căsuța Hagiului, în mijlocul unei grădini stufoase.
Deschide ușa tinzii; o încuie grabnic; intră într-o odaie mică și întunecoasă; aprinde o lumânare de seu; se așează pe pat; își ia capul în mâini și-și razemă coatele de genunchi.
Păreții sunt cojiți și galbeni; grinzile tavanului, negre și prăfuite; icoanele, cu sfinți șterși; patul de scânduri acoperit cu o pătură lățoasă, vărgată cu alb și vișiniu. Două perne de paie la perete și una de lână îmbrăcată într-o față soioasă. Pe jos, pardoseală de cărămizi reci. Odaie tristă, întunecoasă, un mormânt pe ai cărui ochi de geam, ca un sfert de hârtie, ți-ar fi frică să privești, de frică să nu vezi morții odihnindu-se cu fețele în sus.
Hagiul tresări și suflă în lumânare.
”Costă parale ! Mă gândesc eu și pe întuneric. Oh, doamne, doamne, ce bun ești, ce înțelept ești ! De n-ar fi soare, câte lumânări mi-ar trebui să arz ziua în prăvălie !... Ce cheltuială !”
Abia se lungi în pat, și gândurile începură, întâi blânde, prietenoase, ș-apoi îndoielnice, posomorâte.
Bine că a rămas singur stăpân în prăvălie ! Jupânul era bun, era cinstit, da de...două chei la o tejghea...două mâini în parale...douăzeci de degete în firfirici...patru  buzunare și două socoteli...Cine știe ! ...Din greșeală...banii sunt mici...ușor îți scapă printre degete...ba în buzunar...în pungă...în căptușeala hainei...Stăpânu-său era bun, era cinstit, dar ierta de multe ori pe calfe, pe simbriași, pe ucenici, când rupeau și spărgeau prin prăvălie. Venea un cerșetor, doi, douăzeci: ”să le dăm, că avem copii”. Da, dar el n-avea copii. Da, dar jumătate din acei bani aruncați era munca lui, erau banii lui, erau mângâierea și fericirea lui. Unde pui hainele pe care i le cumpăra cu de-a sila, lumânările de Paște, discurile, miruiala, căci îl ducea de guler la biserică...dar cutia bisericii de care îi era spaimă...Socoteală limpede: masa, creditul și  numele stăpânului său produceau mai puțin ca mila stăpânului, evlavia stăpânului și  nepriceperea stăpânului la vânzarea găitanului.
Hagiul se rostogolește în pat.Prea e fericit. Nu poate dormi. Râde și oftează. E deștept și visează. Ce vis ! De nu s-ar sfârși ! Dacă, aici, în zăduf și întuneric, ar sta în picioare, și banii ar crește, ca o revărsare de apă, de la tălpi în sus până peste creștetul capului...Oh, ce fericit ar fi Hagiul ! Înainte să-și dea sufletul, ar vedea fața și veșnicia lui Dumnezeu. Moartea să aibă coasă de aur, el și-ar înfige amândouă mâinile în tăișul ei !

Picături de ploaie bat în geamurile Hagiului. Hagiul tresare. Nimeni. Se șterge pe frunte de nădușeală. Răsuflă greu, ca p-un suiș de deal c-o povară în spinare. Îi bate inima: visul unei morți fericite i s-a prefăcut într-o viață de spaimă. Picături grele izbesc în geamuri. Gândul că ar putea să-l jefuiască cineva îl face să sară din pat. Aprinde lumânarea. E galben ca ceara. Părul, nepieptănat și lung, i-atârnă în vițioane pe ceafă și pe frunte. Se uită la icoane. Se închină. Și-aduce aminte de Dumnezeu. Firește că se gândește la el ! Se gândește că suferă pe pământ din cauza leneșilor și a tâlharilor. Lui nu i-ar fura o bășică cu zece mii de galbeni, îngropați sub cărămizile de su-pat, ci l-ar fura de zece mii de ori, i-ar fura sufletul turnat în fietece galben. El niciodată n-a priceput ce este zece, o sută, o mie. Astea sunt vorbe, sunt numere pe răboj ori pe hârtie. În zece galbeni este inima lui de zece ori; într-o sută, inima lui de o sută de ori; într-o mie, inima lui de o mie de ori. În zece mii, el nu vede un purcoi de galbeni, ci zece mii de copii ai lui, fiecare cu chipul și cu viața lui. Iacă de ce se gândește la Dumnezeu.
- S-aprind candela, deși milostivul ar trebui să vază și pe întuneric ! zise Hagiul și se ridică, tremurând, în dreptul icoanelor.
Scoase binișor paharul din candelă; îl puse pe pat, stoarse și îndreptă firul de iască; turnă în păhărelul murdar untdelemn dintr-un urcior; măsură cu ochii roata untdelemnului.
- Un deșt de untdelemn !...un deșt !...e prea mult...risipă...se răvarsă de ziuă...Cum o să mai vază atotțiitorul o limbuță gălbuie când soarele o potopi lumea cu lumina lui ?...
Puse paharul pe un taler de pământ și turnă apă. Untdelemnul se scurse în taler, râmâind în pahar un rotocol de-o muchie de cuțit.
Se vârî în pătură. Candela sfârâi și trosni. Hagiul, amețit, mormăi în mustăți:
- De ce-o fi trosnind ? Semn rău ! Am turnat destul untdelemn...De ce-o fi trosnind ?...De nu mi-ar arde prăvălia !...Hagi Tudose (TV)V

Așa petrecu viața Hagiul până la bătrânețe. Un șir necurmat de chinuri fericite, nebăgând nimic în el, nepunând nimic pe el. Fără foc; fără fiertură; neiubind pe nimeni; tresărind când umbra i se încurca în picioare;  închizându-se ziua cu zăvorul în casă; robotind nopțile în odaie cu o lumânare de seu în mână, ca o stafie uscată.
La bătrânețe găitanăria nu mai mergea. Desfăcu prăvălia. Vându tot.
- M-am ales și eu c-o pâine, după o muncă câinească de la opt până la șaizeci de ani.
Dar în acest bătrân, pentru care prietenii, copiii și  nevasta erau banii agonisiți și ascunși, un singur gând, mai presus de orice, îi turbura fericirea:
”Dumnezeu vede toate...plătește toate. Vede toate !...Cum vede ?...N-am furat pe nimeni...N-am luat banul nimănui !”
”Vede toate, plătește toate”. Icoanele și vorbele din biserică i se deșteptau în minte. Ce strică bogatul nemilostiv, dacă nu fură și nu bate pe nimeni ? Dacă bogații ar da în fiece zi la săraci, săracii s-ar îmbogăți și bogații ar sărăci. În ce ar fi Dumnezeu mai câștigat ? Trupul lui n-a vroit femeie; buzele lui n-au avut copil de sărutat; pântecele lui n-au poftit la mâncări grase, și o veșnicie toată să nu vază fața luminoasă a idolului său ?
Într-o zi, bătrânul nemaiputând răbda aceste gânduri, s-a hotărât:
”Da, da, am să mă iau bine cu Dum...Să văd locurile sfinte ! Ce jertfă  ar putea întrece jertfa mea ? Locurile sfinte...lemn sfânt...cei care nu se duc...se poate vinde lemnul sfânt...p-acolo toate pădurile trebuie să fie sfinte...”

Și bătrânul s-a dus la hagialâc, și s-a întors ”aghios” - ”hagiu” - sfânt, dar mai soios de cum plecase.

Și tuturor, de câte ori îl întrebau cum e pe-acolo, strecura vorba de minunile lemnului sfânt. Văzuse el, cu ochii lui,  leproși vindecați cu lemn sfânt. Le atingea rănile cu o bucățică mică-mititică de lemn, și rănile se închideau, și pielea se netezea pe unde fusese carne vie. Un pusnic  a trăit zece ani, fără să bage nimic în gura lui, mirosind lemn sfânt. Unui nebun i-au venit mințile la loc cum l-a atins cu lemn sfânt pe frunte.
Povestind așa minunile și închinându-se, Hagiul a vândut lemn sfânt bătrânilor, babelor și văduvelor.

De multe ori Hagiul, vesel că s-a pus bine cu Dumnezeu și fericit că și-a întors paralele cheltuite cu hagialâcul - ba a mai și câștigat - bombănea, uitându-se în toate părțile:
- Ce negoț, ce daraveri, ce bănet s-ar face ! Lemnul sfânt merge găitan ! Acum patruzeci de ani o prăvălie cu lemn sfânt  ar fi fost un potop de aur. Astăzi lumea începe să fie rea...credință puțină...Doamne, doamne !
Și Hagiul își făcu cruce că lumea se ducea la pieire.
Pustiile de bătrâneți sunt grele. Tusea îl apucă mai des și-l ține mai mult; sângele nu mai rabdă gerul; aducere-aminte se împuținează. Deseori se ceartă el cu el : ”Ba sunt opt mii”...- ”Ba sunt zece !” - ”Ce fel de zece ?” - ”Atunci, dincolo sunt opt !” - ”Ași, nu se poate, aseară i-am numărat.”
Și auzul îl cam lasă. De vorbește mai tare, se aude, se  sperie și se uită în toate părțile...
- Na, Hagiule, cap sec, strigă cât te ia gura, parcă cine știe ce-ai fi având ! Iaca n-ai, n-ai, n-ai, ești sărac lipit !
Iar în mintea lui :”Am eu ceva, dar e mai bine să zic că n-am chioară para.”


VI

Până la optzeci de ani nu i s-a întâmplat nimic serios Hagiului. Nu l-a durut un dinte măcar. I-au căzut toți de bătrânețe, pierzându-i pe unii din coaje, pe alții în miez de pâine.
Tocmai în ăsta an se puse o iarnă grea. Trosneau pomii în grădină. Pe geamurile Hagiului înflorise gheața cu  frunze mari și groase. Degeaba se încerca nepoată-sa să facă ochiuri în geam. Rotunjea, biata fată, ura, sufla din toată inima; se croia câte-un rotocol, dar se prindea la loc.
- Suflă mai cu inimă, Leano ! strigă Hagiul, cocoloșit într-un colț al patului.
- Suflu, nene Hagiule, suflu, dar mă taie frigul, și mi-a înghețat răsuflarea, răspunse nepoată-sa tremurând c-o cergă în spinare. Ar trebui să-mi dai de lemne, că înlemnim până mâine.
- Cum ?...lemne acum ?...pe frigul ăsta ? P-așa frig o cioaclă de lemne costă un galben...un galben !Hagi Tudose (TV) Leana plecă bombănind în odaia d-alături. Hagiul rămase singur. trist, întuneric și frig. Vântul se repede pe coș, rece ca ghiața, și nu găsește în vatră nici cărbuni,  nici cenușe. Hagiul tremură și morfolește o bucățică de pâine. Fiori reci îi trec prin șira spinării. Nu-și mai simte  picioarele din tălpi până la genunchi.
Zăpada se ridică până la geamuri. În toată mahalaua nu s-aude nici om, nici câine.

Hagiul adoarme, mâhnit că dacă iarna va ține tot așa, n-o mai duce fără lemne. Și ce scumpe trebuie să fie lemnele ! Așa e, o să iasă din iarnă sărac lipit. A adormit. Se mișcă. Se învârtește. Toată noaptea visează că se prigorește la un foc mare.
A doua zi nepoată-sa îl găsi pe jumătate înghețat. Abia putu să zică:”Leano, foc, că mor”, și îi întinse un bănuț de aur, închizând ochii. Îi fu rușine ca să nu-l vază acel ochi de aur cu câtă ușurință îl aruncă în mâinile nemiloase ale lumii. Oftă dureros.

Focul pâlpâie în vatră. Mormanul de jăratic dogorește și aruncă un polei, cald și rumen, pe peretele din față. Tavanul trosnește și zidurile asudează. Leana, cu picioarele goale până la genunchi, se părpălește la gura sobei. Bătrânul a ieșit din pătură și îi e cald, și îl ia cu fiori. Picioarele îi tremură. E lihnit. Îi cere inima o ciorbă, ca niciodată în viața lui.
- Ce pui atâtea lemne ? Prea multe lemne ! Leano, n-auzi ? Și tot mi-e frig...Prea multe lemne !...Mi-e foame...O să dai foc casei !...Ah, pâinea nu mă mai satură...picioarele nu mă mai țin !
- Oi fi bolnav, răspunse Leana. Să chem pe cineva. Lângă spițărie e un doftor...
- Să nu calce nimeni în casa mea ! strigă Hagiul. Cât scrie doftorul pe hârtie nu plătești cu viața toată ! Sunt sănătos, voinic, mai bine ca oricând !...
Dar voind să umble căzu pe pat, zicând: ”Oh ! da, niciodată n-am fost mai bine !”

După trei zile de friguri, Hagiul se sculă din pat, uscat și galben, cu ochii duși în fundul capului, cu părul lung și ciufulit. Leana îl întrebă încetișor dacă n-ar vrea ceva.
- Aș vrea - răspunse trist Hagiul - aș vrea o ciorbă de găină...cu nițică lămâie...lămâia e scumpă...câteva boabe de sare de lămâie...și vezi, găina să nu fie prea mare...mică și grea.
Pe seară, Leana întinse în mijlocul patului un ștergar. Pe ștergar o strachină cu ciorbă caldă. Aburii se ridică din strachină. O aripă galbenă iese din zeama presărată cu steluțe de grăsime. Pe buzele străchinii o lingură de  cositor. Alături clondirul, cu două degete de vin, cu dop de hârtie. Hagiul privi cu lăcomie, se șterse pe frunte și zise cu o nespusă părere de rău :
- Ce poftă de copil !...
Se văzu topind, el cu mâna lui, bulgări de aur, turnându-i în strachină și sorbindu-i cu lingura.
Se apropie de pat. Începu să mănânce. Plescăi; își supse gropile din obraji; se încruntă; și-acoperi ochii cu sprâncenele; se răsti la leana, aruncând lingura:
- Una de lemn...asta e coclită !...
Leana, râvnind la ciorbă și înghițind în sec, ieși afară și-i aduse una de lemn.
Hagiul începu iarăși a sorbi zgomotos. Se scutură și scuipă de mai multe ori.
- Ia ciorba d-aci ! M-am săturat...Simț pe gât o cocleală acră...sărată...un miros nesuferit...Ia-o...fugi cu ea...nu vezi ?...îmi sorb viața !
Leana luă strachina și ieși.
Hagiul își trânti capul pe o pernă de paie. Trupul lui,o flacără. Ce friguri ! Sub el se deschise ca o mare fără fund. Și se ducea, adânc, adânc, tot mai adânc. Și pe gât gustul aurului, sângele viu al aurului ! Nefericit părinte, gustase din carnea copiilor lui. Ciorba îi mirosise a aur !
Când Leana intră în odaie, el se ridică în coate și-i strigă:
- Stinge focul ...să dai cărbunii și cenușa înapoi !...Aruncă ciorba...și să dai fulgii și bucățelele înapoi !...Vreau banii pe jumătate, dacă nu toți !
Și începu să plângă cu hohote.
- Ucigaș !...nebun !...nelegiuit !...în veci n-o să te saturi !

Leana, înmărmurită, se uită la el. Tocmai atunci s-auzi, miorlăind la ușe, cotoiul, tovarășul ei de foame și de tremurat, singura ființă care o mângâie și pe care o mângâie.
Leana crăpă ușa. Hagiul se uită speriat și, văzând cotoiul strecurându-se pe ușe, se resti :
- Să-i tai coada !...Să-i tai coada !...o coadă d-un stânjen...până să intre se răcește odaia !...Să cheltuiesc și pentru el ? Unde e toporul ?...Am să i-o tai eu !
Se rodică în picioare. Picioarele tremurară, se îndoiră, trosniră din încheieturi. Hagiul se curmă de mijloc; deschise ochii, mari și roșii; căscă gura și căzu pe spate.
Leana, speriată, fugi afară, închinându-se.
S-a înnoptat. Ea pândește la ușă. Tremură și inima i se bate. Ar vrea să intre și spaima că e mort ori nebun o îngheață. Vântul fluieră în strașina casei. Zăpada le-a troienit ușa pe din afară. În tindă e frig și întuneric. Pe la miezul nopții i se păru că în odaia Hagiului se târăște cineva d-abușile. Ascultă. Auzi deslușit un sunet de bani.
- El e. N-a murit - șopti Leana - banii îi prelungesc viața. Săracu nenea Hagiu !
Liniștită puțin, dibui pe întuneric clanța de la odăița ei, deschise ușa binișor și se duse să se culce, tânguind încet pe nen-său Hagiu:
- Săracu, ce bogat este !

A doua zi, de dimineață, Leana, intrând în odaia Hagiului, îl găsi numai în cămașe, în cămașa sa petec de petec, trântit cu faț în jos, pe aur, îngropat în galbeni, cu fruntea p-un purcoi de lire, cu ochii închiși.
Cum îl văzu începu să plângă.
Dar, ca prin minune, trupul Hagiului se cutremură. Banii sunară d-a lungul, de la picioare până la frunte. Săltă capul; deschise ochii stinși și-i îndreptă, ca niște sticle reci, asupra Leanii; bolborosi câteva cuvinte nedeslușite; mușcă în vânt cu gingiile albe și izbuti să slomnească:
- Nu te uita...închide ochii...ochii fură...închide ochii !...
Căscă gura; limba i se mototoli în gât; capul îi căzu într-o parte; picioarele i se lungiră; mânele i se înfipseră în bani...și adormi de veci, cu ochii deschiși și țintă asupra Leanii.


Când l-au scăldat, pe genunchi, pe piept și pe frunte, se vedeau rotocoale de bani. Și i-au rupt pleoapele de sus și ochii lui spăimântați nu s-au închis.


Leana l-a îngropat cu alai mare. Zece popi, arhiereu, oranist, colivă, steagul bisericii Troița, flori, lumânări, zăbranice. Lumea, privind, zicea:
- Ce frumusețe ! Bine de el !
La capul lui mergea Leana; după ea câțiva bătrâni, cu ctitorul în mijloc.
Unul din bătrâni întrebă pe ctitor:
- Ce bani a lăsat ?
- Un milion, răspunse ctitorul.
- Cât face un milion ?
- Un milion ? De zece ori câte o sută de mii.
- Săracu Hagiu !
- Dac-ar vedea el cum se cheltuiește cu înmormântarea lui...
- Ar muri ! răspunse unul din bătrâni.

Și oranistul, clătinându-și ceaprazurile de fir, intră în curtea bisericii. Mai multe glasuri s-auziră în depărtare:
”Veșnica lui pomenire, veșnica lui pomenire”...
  


  trésor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu