luni, 25 iulie 2011

ARISTOFAN cca. 445 - 386 î. Hr.

Aristofan este cunoscut drept dramatuegul comic al lumii antice gecești. El a mai fost supranumit și ”Tatăl comediei” sau ”Prințul comediei antice ”

Data și locul său de naștere nu se cunosc cu exactitate dar se știe că venea dintr-o familie înstărită și bine educată.

Aristofan satirizează în piesele sale viciile societății ateniene din perioada războiului peloponesiac (431 - 404 î.Hr)

A scris 44 de piese dintre care doar 11 s-au păstrat integral.

Luând adesea forma unor fantezii alegorice, piesele de teatru ale lui Aristofan elogiazî pacea, demascându-i pe cei care i se opun (Acharnienii, Pacea, Lysistrata), abordează subiecte politice criticând conducerea Atenei din acea vreme (Cavalerii, viespile), ironizează mania atenienilor pentru procese (Păsările) sau ridicularizează educația dată de sofiști (Norii) și unele aspecte ale vieții literare (Broaștele).

PACEA - 421 î.Hr.


Exasperat de război, viticultorul atenian Trigeu (Trygaios = adunător de roade) pleacă spre cer călare pe un cărăbuș spre a face cunoscute lui Zeus nenorocirile grecilor și a readuce zeița Pacea pe pământ.

Zeii se retrăseseră din Olimp lăsându-l în locul lor pe POLEMOS (Războiul - de unde vine și cuvântul polemică) iar acesta închisese Pacea într-o peșteră.

Trigeu eliberează Pacea cu ajutorul țăranilor, al negustorilor și meseriașilor, al tuturor celor care profită de binefacerile ei și o aduce pe pământ, însoțită de Opora (Recolta) și Theoria (sărbătoarea recoltei).

Trigeu se căsătorește cu Opora.


TRIGEU

O, Pace ! tu ne dai belșug de struguri !
Mi-ar trebui un imn atât de mare,
Și greu de zeci de mii de amfore,
Să te slăvesc, căci n-am nimic în casă !
Bine-ați venit, Theoria și Opora !
Ce chip frumos și blând ! Ce dulce ești,
Theoria, tu, dulce ca miresmele
Plăcute ale vremilor de pace !

HERMES

Că sacul soldățesc miroase, parcă....

TRIGEU

”Urât mi-i mie sacul spldățesc”
Urât îmi e soldatul ! Râgâie
Doar ceapă și oțet ! O, tu, Opora,
Ne-aduci belșug de struguri și  ospețe,
Și versuri dulci de fluiere ne-aduci
Și tragedii, și cânturi de Sofocle;
Și potârnichiȘ Și pe Euripide,
Cu stih mărunt...


HERMES

O superi ! Ei nu-i place
Cuvântul meșter din acest poet...


TRIGEU

...Oiâa care zbiară: iederă;
Strecurători de vin; grumaji de fete
În fugă spre câmpieȘ sclave bete;
Ulcioare răsturnate...ce belșuguri
De frumuseți !


HERMES

O, vezi cetățile,
Cum stau la sfat, cu drag, întreolaltă,
Cu zâmbetul pe buze, împăcate ?...


TRIGEU

Deși grozav li-s fețele stâlcite,
Și trupuile numai umflături....


HERMES

Ia-n uităte la cei din jurul nostruȘ
Chiar după chip se vede cine-s...


TRIGEU

O !


HERMES

Colo în fund un negustor de coifuri,
Își smulge părul....


TRIGEU

meșterul de sape
Nici nu se uită înspre săbier !


HERMES

Numai nu cântă, meșterul de coase !...


TRIGEU

Și-și bate joc de meșterul de suliți !.....
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu