vineri, 15 iulie 2011

LITERATURA PERSANĂ

FIRDOUSI  - cca. 934 - cca 1021

(Abul Qasem Manur Ben Hasan)

Poet național al Iranului.
Firdousi este autorul epopeii Șah - name (Cartea regilor), care evocă în aproape  60 000 distihuri istoria țării sale, urmărind domniile a 50 de șahi, de la legendarul  Kaioumoros până la ultimul suveran sasanid, în timpul domnii căruia arabii au cucerit Persia.

Sultanul Mahmud, care îi promisese câte un dinar de aur pentru fiecare distih, îi trimite, în bîtaie de joc, la terminarea epopeii 60 000 de bani mărunți. Firdousi satirizează meschinăria sultanului într-o scrisoare în versuri în care se vădește conștient de perenitatea operei sale.

George Coșbuc a tradus această scrisoare sub titlul ”Scrisoarea lui Firdousi către șahul Mahmud” și iată un fragment:CARTEA  REGILOR

...Tună, vers, răzbunător !
Dă de veste la o lume că, sub
          sceptru-unui intrus,
a trăit rapsodul falnic: Firdousi de la Tus
Dspre șahii drepți din vremuri Firdousi stihui
epopeea persiană scrisă-n vechiul  grai  ”parsi”
Scris-am, ritm și rime, strihuri mii o sută douăzeci
Șahii de odinioară zugrăvindu-mi-i pe veci
Zugrăvii armuri și zale, ipingele ostășești,
scuturi, paloșe, pumnale, arcurile-împărătești,
lănci și prăștii și arcane și-aripatele săgeți
șesuri, văi, păduri, oceane și cetăți și călăreți,
zugrăvii și telegarii și măgarii urecheați,
zugrăvii balauri negri, elefanții cei colțați,
și toți zgripțorii ce-n beznă varsă flăcări până pier,
și toți dracii de pe lume și toți îngerii din cer !
Zugrăvii dușmanii noștri. P prieteni - zugrăvii.
Zugrăvii toți șahii, prinții duși din lumea celor vii.
Slava lor e colb...Mormântul li-i tăcut, tăceri se cern...
Din morminte înviară doar prin versul meu etern.
Hei Mahmud, o criptă mută ți se cască sub picior,
Eu cu telegari de versuri, te târăsc spre viitor.
Veac de veac, viitorimii îi aduc și chipu-ți slut.....
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Da ! Am zâmislit o lume cu-astă mână...Pe pământ,
cine-a mai svârlit attea semincioare de cuvânt ?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ani, treizeci, pe manuscripte, m-am trudit, an după an,
să cuprind în mii de rime măreția ta Iran !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu