sâmbătă, 10 septembrie 2011

PREROMANTISMUL și ROMANTISMUL

PREROMANTISMUL


Literatura de tranziție de la iluminism la romantism.


LITERATURA ENGLEZĂ

E. Young
J. Thomson
J. Macpherson (Ossian)


LITERATURA  GERMANĂ

Sturm und Drang (Furtună și avânt)

J.W. Goethe
Fr. Schiller
Jean Paul
Fr. Holderlin
H. von Kleist


LITERATUTA FRANCEZĂ

Doamna de Stael
Fr.R. Chateaubriand


LITERATURA ROMÂNĂ

V. Cârlova
Gr. Alexandrescu
I.H. Rădulescu


ROMANTISMUL

Mișcare artistică și literară dezvoltată în primele decenii ale secolului al XIX-lea în Europa, extinsă în alte continente.

Apare ca o reacție față de clasicismul rigid.
The Haywain by John ConstablePRINCIPII ESTETICE GENERALE

- Cultivă sensibilitatea și fantezia
  creatoare
- Expansiunea eului individual
- Reabilitatea personalității umane în
   complexitatea sa.
- Evaziunea în trecut, istorie, tradiție, vis.
- Contemplarea naturii; culoarea locală.
- Interes pentru folclor.
- Personaje din toate mediile sociale
- Erou excepțional, acționând în
  împrejurări excepționale
- Libertatea totală de creție
- Lărgirea și îmbogățirea limbii literare

DIFUZAREA CURENTULUI.
    
       REPREZENTANȚI

GERMANIA
Școala din Iena

A.W. Schlegel
Fr. Schlegel
Novalis
L. Tieck

Școala din Heidelberg

C. Brentano
A.v. Arnim
E.T.A. Hoffmann

Școala din Berlin

H. Heine
N. Lenau
H. Kleist
L. Uhland
ANGLIA

W. Scott
W. Wordsworth
S.T.Coleridge
G.G. Byron
P.B. Shelley
Z. Keas
A. Tennyson
A.C. Swinburne
L. Keats
Cropsey-AutumnonHudsonRiver.jpg
FRANȚA

A. de Lamartine
A. de Vigny
A. de Musset
V. Hugo
G. de Nerval
ITALIA

Al. Manzoni
G. Leopardi
RUSIA

Al. Pușkin
M. LermontovAMERICA

E. A. Poe
W. Whitman
UNGARIA

S. Petofi
POLONIA

Gr. Alexandrescu
C. Negruzzi
B.P. Hasdeu
V. Alecsandri
M. Eminescu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu